Nordic+ med ASSA2500

Nordic+ fungerar på följande sätt med ASSA 2500

1 - Stäng dörren - dörren är nu låst eftersom handtaget fjädrar och man kan då inte öppna. Inifrån kan du öppna genom att bara trycka ned handtaget.

2 - Lyft handtaget på utsidan eller insidan - hakregeln aktiveras och dörren är nu reglad men man kan fortfarande komma ut inifrån genom att bara trycka ned handtaget. Utifrån är det låst och reglat.

3 - Vrid på nyckeln eller vredet på insidan - nu är insidans handtag, utöver ovanstående, spärrat för öppning inifrån. Ytterhandtaget fjädrar, men kommer också att vara spärrat för öppning även vid behörig inloggning. Spärren hävs genom att vrida på nyckeln eller vredet

4 - Tryck ned spärren för hemma-/bortafunktionen på låshuset, lyft handtaget och lås med nyckel - nu är låset satt i bortasäkert läge och detta kan bara hävas genom nyckelvridning från in- eller utsida.

Vid normalt dagligt bruk används normalt bara punkt 1 och 2. För ytterligare säkring inifrån använder man sig av punkt 3.
Punkt 4 används i de fall man lämnar bostaden eller fastigheten obevakad och fullständigt vill förhindra att dörren kan öppnas inifrån.

Klicka här för att se en animation av dessa funktioner.