BG2000 Smartlock Monteringsfilm ( I de paket då låskista dormakaba 1418 ingår )

BG2000 kan levereras med eller utan B=48 mm underläggsplåtar i förpackningen. Med eller utan låskista och slutbleck i förpackningen.

Denna video visar då en komplett sats har levererats och skall monteras.I denna video används B=60mm underläggsplåtar.

Med medföljande låskista dormakaba 1418 kan man inte manuellt lyfta handtaget för att regla. Låskistan reglas automatiskt vid stängning.

Låskistan är av typen ”självreglande” och precis som ordet säger så reglas (Hakregeln åker ut) dörren automatiskt vid stängning.Dörren måste ha ett slutbleck i karmen av den typ som medföljer i förpackningen för att detta skall vara möjligt.

Låskistan består av 3 st kolvar: 1 st hakregel, 1 st liten snedkolv och 1 st större snedkolv.

När dörren är öppen (handtaget är obelastat) är hakregeln infälld i låskistan och endast 2 st snedkolvar är synliga.När dörren stängs så försvinner båda snedkolvarna in i låskistan tillfälligt.

När låskistan är i läge med slutblecket åker den störrelåskolven och hakregeln in i slutblecket automatiskt och dörren blir automatiskt reglad. Den lilla snedkolven hänger kvar i intryckt läge då dörren är stängd. Metalldelen mellan de två öppningarna på slutblecket håller snedkolven intryckt.Det är viktigt att den lilla kolven stannar kvar i intryckt läge när dörren är stängd för att självregling skall kunna ske.

Alla 3 kolvarna åker in i låskistan vid öppning (handtag trycks ned).De 2 snedkolvarna blir åter synliga då dörren är öppen och handtaget är obelastat.

Man kan prova att låskistan fungerar genom att man endast trycker in den lilla snedkolven - då skall hakregeln åka ut.Man får in hakregeln i låskistan igen genom att trycka ner handtaget på insidan (eller med behörighet har låst upp ytterhandtaget och trycker ner det).