BG901AM - Utåtgående, antik mässing

Produkt

Dörrspärr BG901
För innersida på entrédörr.