BG901-1CH - Utåtgående, krom, inkl.genomgående skruv och skruvbussning

Produkt

Dörrspärr BG901
För innersida på entrédörr.