BG1420: 2mm rostfri distans till slutbleck BGDK2750. När dörrspringan behöver minskas.

Produkt

BG2000 Smart Lock IP66
Digitalt styrt dörrhandtag. SE MONTERINGSFILM UNDER LÄNKAR